เกรต้า ทุนเบิร์ก ชวนเยาวชนประท้วงออนไลน์#ClimateStrikeOnline

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (Covid-19) ส่งผลให้รัฐบาลในหลายประเทศประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (State of Emergency) ด้วยการให้ผู้คนอยู่แต่ในบ้านเพื่อจำกัดและหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อ