แกร็บ เผยรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 พร้อมอัพเดทฟีเจอร์ Carbon Offset ของแกร็บ ประเทศไทย ร่วมปลูกต้นไม้แล้ว 5​ หมื่นต้น

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอกย้ำพันธกิจในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม และการส่งเสริมในด้านสิ่งแวดล้อม เผยรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 (ESG Report 2022) ที่รวบรวมผลการดำเนินงานต่างๆ ที่แกร็บได้สร้างผลกระทบเชิงบวกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้