Uphold Cutlery ‘ช้อนส้อมมีด’ ที่พกพาได้เหมือนนามบัตร ช่วยลดพลาสติก Single-use แก้ปัญหาคนไม่พกเพราะไม่สะดวก แถมรักษาอรรถรสการกิน

พลาสติก Single-use เป็นหนึ่งปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในกลุ่มช้อนส้อมพลาสติก ซึ่งเฉพาะแค่คนอเมริกันมีการทิ้งช้อนส้อมพลาสติกกว่าวันละ 100 ล้านชิ้น หรือราว 4  หมื่นล้านชิ้นต่อปี ​ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บไว้ตั้งแต่ปี 2562 และคาดว่าจำนวนนี้จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหลังสถานการณ์โควิด -19