ประเทศใด สร้างขยะพลาสติกในมหาสมุทร

จากการมุ่งสู่จุดหมาย Dell 2020 Legacy of Good Plan และเอเชียเป็นภูมิภาคที่เดลล์มีการผลิตสินค้าอยู่จำนวนมากและเป็นพื้นที่หลัก ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของพลาสติกจากมหาสมุทรจำนวนมาก เดลล์จีงมองหาทางเลือกในการจัดหาวัตถุดิบที่สร้างความยั่งยืนทั่วภูมิภาค