ไม่ตกเทรนด์การศึกษา : เรียนตามทักษะ เป้าหมาย & ปรับตัวตลอดชีวิต

ปี 2573 คาดการณ์ว่า 47 % การจ้างงานกำลังจะหายไป และกว่า90% ของตำแหน่งงานแบบเดิม ๆ กำลังจะถูก Disrupt  เช่นเดียวกับการศึกษาไทยก็ต้องเปลี่ยน  จะถูกเปลี่ยนโฉมไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ