5 อุปกรณ์จำเป็นของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการลาดตระเวน

ในโครงการ HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่าที่มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมภาคีเครือข่าย มีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วน ร่วมเป็นพลังหนุนกิจกรรมของโครงการเพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดซื้อชุดอุปกรณ์ลาดตระเวนให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า