Browsing the "Sustainability Bond" Tag

Kbankออกหุ้นกู้ Sustainability Bond มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯหนุนสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

11 October 2018 | by Panee

ธนาคารกสิกรไทยออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน มูลค่ารวม 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นธนาคารแรกของไทยและภูมิภาคอาเซียน ที่เน้นปล่อยสินเชื่อให้แก่โครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม หวังยกระดับตลาดทุนไทยและภูมิภาค ส่งเสริมการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศชาติและโลกไปด้วยกันBack to Top ↑