Browsing the "The Forest Ranger Druids" Tag

ส่งกองทัพหุ่นยนต์ The Forest Ranger Druids ลุยภารกิจปลูกป่าในพื้นที่หลังน้ำท่วมและไฟไหม้ป่า

9 October 2021 | by Panee

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้อากาศร้อนขึ้นมีส่วนทำให้ต้นไม้ในหลายพื้นที่มีจำนวนลดลง ดังนั้น การปลูกป่าทดแทนจึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเพิ่มจำนวนต้นไม้เพื่อให้ความร่มเย็นแก่โลกและลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ยังเป็นการช่วยฟื้นฟูที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ป่าอีกด้วยBack to Top ↑