ส่งกองทัพหุ่นยนต์ The Forest Ranger Druids ลุยภารกิจปลูกป่าในพื้นที่หลังน้ำท่วมและไฟไหม้ป่า

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้อากาศร้อนขึ้นมีส่วนทำให้ต้นไม้ในหลายพื้นที่มีจำนวนลดลง ดังนั้น การปลูกป่าทดแทนจึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเพิ่มจำนวนต้นไม้เพื่อให้ความร่มเย็นแก่โลกและลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ยังเป็นการช่วยฟื้นฟูที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ป่าอีกด้วย

ดังนั้นองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญในเรื่องนี้และได้ผลักดันโครงการต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วม เช่น โครงการปลูกต้นไม้ของ Herbal Essences ที่การซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ทุก 2 ขวด จะมีส่วนในการปลูกต้นไม้จำนวน 1 ต้น เป็นต้น

ต้นไม้ส่วนใหญ่จะถูกนำไปปลูกในพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ในบางพื้นที่อาจจะเข้าถึงค่อนข้างลำบากเนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่าง จึงเป็นเหตุผลให้นักศึกษาด้านการออกแบบอุตสาหกรรมอย่าง Segev Kapsi ผุดความคิดในการออกแบบตัวช่วยอย่างหุ่นยนต์ The Forest Ranger Druids ที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีให้มีส่วนร่วมให้การฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ป่าหลังน้ำท่วม หรือ ไฟไหม้ป่า

The Forest Ranger Druids เป็นหุ่นยนต์ที่ได้รับการออกแบบให้มีหน้าตาและรูปทรงที่ล้ำสมัย มีทั้งหมด 3 ตัว ซึ่งแต่ละตัวมีหน้าที่สำคัญต่างกัน โดยตัวแรก คือ Chunk มีหน้าที่เลื่อย และตัดไม้ ตัวที่ 2 คือ Dixon ทำหน้าที่เพาะชำต้นกล้า ปลูกป่า และตัดกิ่งก้าน และตัวที่ 3 คือ Rikko ทำหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลจากป่าไม้ ซึ่งทั้งสามตัวสามารถทำงานอย่างเป็นเอกเทศและเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับได้ว่าเป็นหุ่นยนต์ Dream Team ที่ถูกรังสรรค์จากจินตนาการของผู้ประดิษฐ์จนได้หุ่นยนต์ต้นแบบออกมาให้เรายลโฉมเพื่อรองรับความพยายามในการฟื้นฟูป่าและการจัดการป่าอย่างยั่งยืน

การสร้างสรรค์หุ่นยนต์ในครั้งนี้ Kapsi ได้ผสมผสาน 2 สิ่งที่ขัดแย้งกันให้เข้ากันอย่างกลมกลืน นั่นคือ ธรรมชาติและเทคโนโลยี ทั้งนี้ ก็เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยกันเรื่องก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่กำลังเพิ่มขึ้นในบรรยากาศ และเพื่อให้เราเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูป่าไม้ ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นโซลูชันการแก้ปัญหาโลกร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงในอนาคต

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหุ่นยนต์จะไม่ค่อยถูกกล่าวถึงในแง่ของการฟื้นฟูป่าไม้ แต่กองทัพ The Forest Ranger Druids กำลังจะมาเปลี่ยนเกมให้เราได้เห็นในอีกไม่ช้านี้

Credit :
https://www.trendhunter.com/trends/forest-ranger-druids
https://www.yankodesign.com/2021/09/29/these-robot-rangers-are-designed-to-help-efficiently-restore-and-rehabilitate-forests/

Stay Connected
Latest News

ธนาคารกรุงเทพ ชูจุดยืน ‘องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน’ ร่วมกิจกรรมงาน Sustainability Expo 2023 พร้อมโชว์เคสความสำเร็จ หวังช่วยจุดประกายธุรกิจ-คนไทยสรรค์สร้างคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืน