Browsing the "UCARSOL" Tag

DOW คิดค้นสารเคมีดักจับก๊าซเรือนกระจก ตอบโจทย์ sustainable solution

27 April 2021 | by Panee

มลพิษทางอากาศกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบถึงสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สาเหตุหลักเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดวิกฤตสภาพภูมิอากาศของโลกที่ร้อนขึ้นทุกปีหรือเรียกว่าสภาวะโลกร้อน อันมีสาเหตุหลักจากก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆBack to Top ↑