เอสซีจี โซลาร์รูฟ จับมือสภาอุตฯลำปาง ผลักดันใช้พลังงานสะอาด- ลดต้นทุนค่าไฟ

“เอสซีจี โซลาร์รูฟ โซลูชั่น” ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดจาก โซลาร์ รูฟท็อป และการบริหารจัดการด้านพลังงาน หวังผลลดต้นทุนเรื่องค่าไฟ เพิ่มกำไรให้ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีบริษัทนำร่อง คือ บริษัท ไอ.ที.ซี. อินเตอร์คัทส์ จำกัด และบริษัท อินทราเซรามิค จำกัด และมีแผนการขยายความร่วมมือนี้ไปในสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอื่นๆ ต่อไปทั่วประเทศ

เกริก ยิ้มพรพิพัฒน์ผล SCG Marketing Execution Manager กลุ่มธุรกิจหลังคา บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด ในเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ร่วมมือกับ กิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมหารือ “โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพลังงานและใช้พลังงานสะอาดจากระบบโซลาร์ รูฟท็อป แก่สมาชิกสภาอุตสาหกรรม” โดยมีบริษัทนำร่อง คือ บริษัท ไอ.ที.ซี. อินเตอร์คัทส์ จำกัด และบริษัท อินทราเซรามิค จำกัด โดยมีแนวโน้มของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และสภาอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจและจะเข้าร่วมโครงการอีกเป็นอีกจำนวนหนึ่ง

ทั้งนี้มีแผนการขยายความร่วมมือไปในสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอื่นๆ ต่อไปทั่วประเทศเพื่อผลักดันให้กลุ่มธุรกิจต่างๆ หันมาใช้พลังงานสะอาดจาก โซลาร์ รูฟท็อป และเพื่อช่วยบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น หวังผลช่วยลดต้นทุนเรื่องค่าไฟ เพิ่มกำไรให้ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม

“เอสซีจี โซลาร์รูฟ โซลูชั่น” ช่วยตอบโจทย์ทั้งเจ้าของ ด้วยการออกแบบการติดตั้งแผงโซลาร์ รูฟ จากทีมวิศวกรเพื่อให้ระบบผลิตไฟได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยช่วยลดค่าไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 60% พร้อมทั้งยังมี Experienced Energy Consultant บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการพลังงานสำหรับอาคารและโรงงาน โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากเอสซีจี รวมถึงมี Investment Consultant ดำเนินการขอสิทธิ BOI อำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ

Stay Connected
Latest News