การมี ​Thailand ESG Fund ช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจไทย เปิดเผยข้อมูลและเร่งปรับตัวเพื่อ​ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น

หลังมีการประกาศเตรียมปรับเงื่อนไข ‘กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน‘ หรือ Thai ESG Fund (TESG Fund) โดยเตรียมนำเสนอ ครม. เพื่อสามารถเปิดโอกาสให้เริ่มลงทุนครั้งใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังนี้

Governance พื้นฐานสำคัญของ ‘ความยั่งยืน’ ถ้าไม่มี G ที่แข็งแรง สุดท้ายแล้ว ทั้ง E และ S ก็ต้องพังทลาย

​ความยั่งยืน​​ คือ การพัฒนาเพื่อสร้างการเติบโตที่ขับเคลื่อนภายใต้การคำนึงถึง 3 กรอบสำคัญ ทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental) ผลกระทบทางด้านสังคม (Social) และการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และมีจริยธรรม (Governance) หรือ ESG

2 ผู้บริหาร ประชา และ เฮียฮ้อ-สุรชัย กอดหุ้นแน่น ถือยาว มั่นใจอนาคต เติบโตสูง

บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“CHASE”) บริษัทชั้นนำที่ให้บริการติดตามทวงถามและบริหารหนี้เสีย (AMC) ที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี เตรียมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก 21 กุมภาพันธ์นี้ หลังได้รับความสนใจจากนักลงทุน แห่จอง IPO อย่างล้นหลาม

โครงการ Care the Wild โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดตามแปลงปลูกแรกในโครงการ ที่ป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว สุพรรณบุรี

ทีมงานโครงการ Care the Wild ร่วมกับกรมป่าไม้และชุมชน ติดตามผลพื้นที่ปลูกป่า 10 ไร่ ณ ป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี แปลงปลูกแรกของโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2562 สนับสนุนจากองค์กรภาคตลาดทุน ได้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) ชมรม Custodian ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) โดยตลอด 3 ปี ชุมชนในพื้นที่ร่วมดูแลรักษาป่าอย่างเข้มแข็ง ต้นไม้ทั้ง 2,000 ต้น รอดตายกว่า 95% อัตราการเจริญเติบโต มีความสูงเฉลี่ย 4 – 6.5 เมตร โดยชุมชนจะดูแลต่อเนื่องตลอด 6 ปี ตามเป้าหมายของโครงการฯ เพื่อปลูกต้นไม้ให้ได้ป่าอย่างแท้จริง องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ผืนป่า และติดตามการเติบโตของต้นไม้ในโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com หรือ SET Contact Center 0 2009 9999

สมาคม maiA ร่วมคืนผืนป่า 65 ไร่ จ. แพร่ ในโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect

คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)  พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัทจดทะเบียนใน mai 53 บริษัท ร่วมระดมทุนปลูกต้นไม้คืนผืนป่า 65 ไร่ ณ ชุมชนบ้านอ้อยและบ้านบุญเริง บริเวณอ่างเก็บน้ำม่อนแม่ถาง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ ในโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำ สร้างแหล่งอาหารสร้างรายได้แก่ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ กรมป่าไม้ และพันธมิตร ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทางเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน พร้อมติดตามการเติบโตของไม้ที่ปลูกด้วยหลักธรรมาภิบาลการเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com […]