กลยุทธ์ บุญรอดฯ บ่มเพาะ ‘พลเมืองต้นแบบ’ ย้ำภาพ ‘องค์กรสร้างคน’ เติมเต็มโอกาส สร้างสังคมคุณภาพและยั่งยืน

ปณิธานสำคัญที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ยึดถือมาตลอดกว่า 90 ปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกิจ คือการทำให้ “องค์กร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ต้องมีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน”​  โดยเฉพาะความสามารถในการส่งมอบคุณค่าผ่านการขับเคลื่อนธุรกิจไปยังผู้คนและสังคมโดยรอบ ​เพื่อให้ทุกองค์ประกอบความเป็นบุญรอดฯ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ การสร้างโมเดลธุรกิจ รวมไปถึงการสร้างคน​ ​สามารถเป็นตัวแทนส่งต่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ไปสู่คนไทยทุกคน​ได้