เมื่อ Soft Power ไม่ได้สร้างสำเร็จได้ในชั่วข้ามคืน เรียนรู้ ‘ศาสตร์แห่งความละมุน’ ที่แม้แต่ประเทศมหาอำนาจยังไม่อาจมองข้าม

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดเผยข้อมูลจากการศึกษาวิจัยหัวข้อ “SOFT POWER MARKETING ละมุนยังไงให้สุดปัง” เพื่อทำความเข้าใจว่า  Soft Power คืออะไร รวมทั้งบทบาทและการทำงานผ่านมิติความละมุน ที่ค่อยๆ แทรกซึม จนส่งผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคได้

กระแส ‘Sustainable K-Entertainment’ ในวงการ K-pop กับการแสดงความ​รับผิดชอบต่อปัญหา Climate Change

กระแส “Sustainable K-Entertainment” กลายมาเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในเกาหลีใต้  ทำให้บริษัทบันเทิงในเกาหลีใต้ เริ่มให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม และต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว