Starbucks & Apple คุณโหวตให้แบรนด์ใด?ผ่านแพลตฟอร์ม Swell

ชุมชนจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่า มีบริษัทไหนจะได้รับคัดเลือกบ้าง จาก 3 เกณฑ์ เบื้องต้นชุมชนเลือก Starbucks และ Apple มาแล้ว จากนั้นชุมชนก็จะต้องเลือกโหวตหรือไม่โหวต บนแพลตฟอร์มของ Swell