Airbnb จับมือ UNESCO ปักหมุดเที่ยวแนวรักษ์โลก หลังโควิดจบชวนสัมผัสชุมชนยั่งยืนที่เม็กซิโก

การระบาดของโควิด-19 ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ได้สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่พึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลัก ส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต้องใช้ช่วงเวลานี้ในการคิดและไตร่ตรองรูปแบบการท่องเที่ยวช่วงหลังโควิดในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมของชุมชนที่ไปเที่ยวแล้ว การท่องเที่ยวลักษณะนี้ยังส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนอีกด้วย จึงเป็นเหตุผลให้ Airbnb สานพลังความร่วมมือกับ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization หรือ UNESCO ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนในประเทศเม็กซิโก และเพื่อขยายประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์ไปยังชุมชนต่างๆเพิ่มขึ้น ผ่านโครงการ “México por Tierra”

จากการรายงานของ Airbnb เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและการเยือนสถานที่ที่ตั้งห่างจากสถานที่เที่ยวที่เป็นที่นิยม โดยในประเทศเม็กซิโก มีบุ๊กกิ้งจองเข้าพักในชุมชนเล็กๆช่วงซัมเมอร์ปี 2021 เพิ่มขึ้น 3 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2019 จาก 10% เป็น 25%

นอกจากนี้ ยังมีผลสำรวจที่เผยให้เห็นว่าครึ่งหนึ่งของชาวเม็กซิกันต้องการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับธรรมชาติหลังจากการระบาดของโควิดจบลง โดย 29% ของผู้ตอบแบบสำรวจยืนยันว่าพวกเขาจะตามหา Pueblos Magicos (เมืองวิเศษ) หรือ เมืองเล็กๆสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศครั้งถัดไป ขณะเดียวกัน ชาวเม็กซิกัน 8 ใน 10 คน ให้ความเห็นว่า ความยั่งยืนเป็นสิ่งจำเป็นในการตัดสินใจหาที่พักหรือสถานที่เที่ยวนั่นเอง

โอกาสในการโปรโมทการท่องเที่ยวในประเทศเม็กซิโกกระตุ้นให้ Airbnb จับมือกับ UNESCO ในการร่วมทำโครงการที่จะรวมถึงนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว และผนวกชุมชนเข้าด้วยกัน เพื่อรวมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการสร้างสรรค์ ตั้งแต่ขนาดจิ๋วไปจนถึงขนาดกลาง เข้ามาไว้ในห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มทดลองใน Mexico City และ Yucatan Peninsula

อย่างไรก็ดี นับเป็นโครงการดีๆที่นอกจากจะกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนต่างๆแล้ว ยังส่งเสริมความเพลิดเพลินและการปกป้องวัฒนธรรมของประเทศและมรดกทางธรรมชาติผ่านการท่องเที่ยวที่มีจิตสำนึกมากขึ้น

 

credit:  https://sustainablebrands.com/read/defining-the-next-economy/airbnb-unesco-partner-to-promote-cultural-tourism-starting-in-mexico

Stay Connected
Latest News