PRCA เร่งหาแนวร่วมปฏิญญา Clean Creatives พร้อมจัดเสวนาถกปัญหายุติช่วยทำตลาดและพีอาร์ให้แบรนด์เชื้อเพลิงฟอสซิล

สมาคมประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร (PRCA) ซึ่งถือเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมธุรกิจการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารระดับโลก ในฐานะตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมากกว่า 35,000 คน ใน 82 ประเทศทั่วโลก ​ได้จัดอภิปรายในหัวข้อ “Should PR cancel or counsel?” เพื่อร่วมหารือกันในประเด็นที่ว่า ควรทำแคมเปญด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์เชื้อเพลิงฟอสซิลในอนาคตต่อไปหรือไม่

โดยสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว จะจัดผ่านเว็บไซต์ใน​วันที่ 27 กันยายน 2565 นี้ เวลา 10.00 น. ตามเวลาสิงคโปร์ เพื่อส่งเสริมให้เอเจนซี่และผู้เชี่ยวชาญ 500 รายในภูมิภาคเอเชีย เข้าร่วมลงนามในปฏิญญา Clean Creatives โดยปฏิญญาฉบับนี้เป็นการให้สัญญาร่วมกันระหว่างเอเจนซี่และผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา เพื่อปฏิเสธการเซ็นสัญญาร่วมงานกับบริษัทในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อริเริ่มหารือถึงการทำงานให้กับแบรนด์ธุรกิจเชื้อเพลิงฟอสซิล พร้อมทั้งเสนอแนวทางที่อุตสาหกรรมธุรกิจการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารจะสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมพลังงานที่สะอาดขึ้น  เพื่อสร้างความตระหนักในหมู่ผู้ที่ทำงานในเอเจนซี่ต่าง ๆ นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนลูกค้าที่มีอำนาจตัดสินใจ ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นายดันแคน ไมเซล กรรมการบริหารกลุ่มปฏิญญา Clean Creatives  ยังตั้งเป้าเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ได้อย่างน้อย 1,000 คนภายในปี 2565 ผ่านการประชุม การจัดแคมเปญผ่านสื่อ การตลาดทางตรง และการบรรยายในห้องเรียนโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมการสื่อสารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก

“แบรนด์ธุรกิจจำนวนมากตั้งเป้าที่จะลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ แต่บริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารจำนวนมากของแบรนด์เหล่านี้ยังคงทำงานร่วมกับแบรนด์เชื้อเพลิงฟอสซิล เป้าหมายของเราคือ การทำให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจตระหนักถึงความขัดแย้งนี้ และส่งเสริมให้เอเจนซี่ในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกลงนามปฏิญญา Clean Creatives  โดยคาดว่า แบรนด์ต่างๆ ที่มีเป้าหมายพัฒนาด้านความยั่งยืนจะเข้ามามีส่วนร่วมและเรียกร้องให้เอเจนซี่ต่างๆ ยุติการทำงานร่วมกับบริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิล”

วีโร่ ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำที่ให้บริการด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการตลาดดิจิทัล โดยได้รับรางวัลเอเจนซี่ด้านประชาสัมพันธ์แห่งปี ซึ่งมีทีมงานที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ บริการด้านงานสร้างสรรค์ การตลาดดิจิทัลและการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ กว่า 200 คน ในอินโดนีเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม รวมทั้งยังเป็นบริษัทที่ปรึกษาแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ลงนามปฏิญญา Clean Creatives เพื่อปฏิเสธการร่วมงานกับบริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยได้ลงนามเมื่อเดือนมกราคม 2565 เพื่อเป็นการเริ่มก้าวแรกในการพัฒนาด้านความยั่งยืน

นายราฟาเอล แลชเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำภูมิภาคอาเซียนของวีโร่ กล่าวว่า “เรายังทำอะไรได้อีกมากมายเพื่อปรับปรุงผลกระทบที่บริษัทฯ ของเรามีต่อสิ่งแวดล้อม โดยเราจะทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานในประเทศต่าง ๆ ของวีโร่เพื่อพิจารณาว่า จะสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ภายในบริษัทฯ และมีส่วนทำให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไรบ้าง โดยการลงนามปฏิญญา Clean Creatives นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญเพื่อไม่ใช้ทักษะและความสามารถที่มี ไปช่วยสร้างแคมเปญด้านการประชาสัมพันธสำหรับอุตสาหกรรมที่เชื่อว่ากำลังทำให้อนาคตของโลกมีความเสี่ยง”

ทั้งนี้  กลุ่มปฏิญญา Clean Creatives เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี 2562 โดยนายดันแคน ไมเซล กรรมการบริหารกลุ่มฯ เพื่อเคลื่อนไหวโดยมีจุดประสงค์ในการกดดันให้อุตสาหกรรมต่างๆ เปิดเผยความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างเอเจนซี่ด้านการประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ  และได้ประกาศเจตนารมย์ครั้งล่าสุด ​เพื่อระดมความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้มากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีบริษัทโฆษณากว่า 700 แห่ง และเอเจนซี่อีกกว่า 350 แห่งทั่วโลกได้ลงนามปฏิญญา Clean Creatives เพื่อปฏิเสธการเซ็นสัญญาร่วมงานกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเอเจนซี่ที่ยังคงดูแลลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มดังกล่าวอยู่

สำหรับผู้สนใจเนื้อหาการอภิปรายในหัวข้อ “Should PR cancel or counsel?” สามารถรับฟังการอภิปรายทางออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ ที่นี่

Stay Connected
Latest News