การบินไทย MOU มูลนิธิชัยพัฒนา รับซื้อ​ข้าวหอมมะลิ “จันกะผัก” เสิร์ฟผู้โดยสารเฟิร์สคลาสและช้ันธุรกิจ ​สร้างแบรนด์ข้าวหอมมะลิไทยระดับพรีเมียม

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา คุณชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ คุณวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทยฯ ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ “จันกะผัก”ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท การบินไทยฯ

ไทยยูเนี่ยน ร่วมสร้างความรู้แบบยั่งยืนในงาน SX 2023 ผ่านกลยุทธ์ SeaChange® 2030 พร้อมโชว์ 11 พันธกิจ เพื่อโลก เพื่อเรา

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลชั้นนำของโลก และเป็น 1 ใน 5 ผู้ร่วมก่อตั้งงาน Sustainability Expo ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เปิดบูธจัดนิทรรศการโชว์กลยุทธ์ยั่งยืน SeaChange® 2030 เพื่อสร้าง Decade of Action ในงาน SX 2023 ตั้งแต่วันนี้ – 8 ตุลาคม 2566 ณ โซน Better Me C2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ส่องโชว์เคสภาคธุรกิจในงาน​ Sustainability Expo 2023 มหกรรมเพื่อความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน

เดินมาได้ครึ่งทาง​แล้ว สำหรับมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน SUSTAINABILITY EXPO 2023 (SX2023) ที่ภาคธุรกิจชั้นนำทั้งในประเทศกว่า 100 องค์กร  วิทยากรกว่า 250 คน รวมทั้งเครือข่ายธุรกิจด้านความยั่งยืนทั้งในระดับภูมิภาคแล​ะระดับโลกกว่า 500 องค์กร มาร่วมมือกัน​​สร้างแพลตฟอร์มเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลก ตามแนวคิด ‘พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก’ รวมทั้งขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การลงมือทำได้อย่างเป็นรูปธรรม

ธนาคารกรุงเทพ ชูจุดยืน ‘องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน’ ร่วมกิจกรรมงาน Sustainability Expo 2023 พร้อมโชว์เคสความสำเร็จ หวังช่วยจุดประกายธุรกิจ-คนไทยสรรค์สร้างคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน Sustainability Expo 2023 ภายใต้แนวคิด ‘Creating Value for a Sustainable Future – สรรค์สร้างคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืน’ ตอกย้ำการเป็นองค์กรด้านความยั่งยืน

“เอสซีจี” ประกาศสู้ภัยแล้ง “ 108 ชุมชนต้องรอดแล้งอย่างยั่งยืน”

เอสซีจีจะครบรอบ 108 ปี ในปี 2564 จึงผุดโครงการ “เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมจับมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ สสน. และสยามคูโบต้า สนับสนุนให้ชุมชนลุกขึ้นแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยตนเองตามแนวพระราชดำริ ที่ใช้ ‘ความรู้คู่คุณธรรม’ ทั้ง ‘ความรู้’ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตรวจสอบแหล่งน้ำ วางแผนจัดทำผังน้ำ และการใช้น้ำที่เหมาะสมกับความต้องการของชุมชน ตลอดจนส่งเสริม ‘คุณธรรม’ ให้คนในชุมชน ‘รู้ รัก สามัคคี มีส่วนร่วม และพึ่งพาตนเอง

มหาวิทยาลัย เปลี่ยน Mindset : From Green to Sustainable University

จากที่ทำเรื่อง “สิ่งแวดล้อม” ในมหาวิทยาลัย พัฒนาสู่ “ความยั่งยืน” ตาม SDGs จะต้องมี “คน” มาเกี่ยวข้องจึงจะต้องคิดใหม่ในการศึกษา วิจัย รวมสร้างวิถีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกใบนี้