ธนาคารน้ำใต้ดิน ความมั่นคงทรัพยากรน้ำ หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร

“น้ำ” คือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญยิ่ง ทั้งใช้ในการอุปโภค บริโภค ในครัวเรือน ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม การบริหารจัดการน้ำที่ดีย่อมทำให้มีทรัพยากรน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ นวัตกรรม ‘ธนาคารน้ำใต้ดิน’ นับเป็นหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำแบบสมดุลที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ในการรับมือภัยแล้งและน้ำท่วม จากความแปรปรวนของสภาวะอากาศที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น

จาก ‘เขาหัวโล้น’ สู่ ‘พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำ’ โมเดลต้นแบบ ‘โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ ลุ่มน้ำน่าน’ โดยกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย​

หมู่บ้านดงผาปูน ตั้งอยู่ใน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ล้อมรอบ ไปด้วยภูเขา ตั้งอยู่ใน​เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยานแห่งชาติขุนน่าน และเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำน่าน 1 ใน 25 ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ

อเมริกาโชว์มาตรฐาน​เทคโนโลยีบำบัดน้ำ เปิดตัว Epic OneWater Brew ครั้งแรกของโลก กับการผลิตเบียร์จากน้ำรีไซเคิล

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งผลต่อความต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ำ

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ชูความสำเร็จโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ปีที่ 4 พร้อมเดินหน้าจุดประกายเยาวชนไทยให้รู้คุณค่า และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ มุ่งสร้างสังคมที่ยั่งยืน

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ประกาศความสำเร็จของโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ปีที่ 4 ประจำปี 2565

เนสท์เล่จัดตลาดนัดขยะชุมชน ส่งเสริมการคัดแยกแลกขยะเป็นเงิน ลดของเสียลงแหล่งน้ำ รักษาทรัพยากรอย่างยั่งยืน  จับมือวงษ์พาณิชย์ และชุมชนตำบลบ้านหลวง นำร่องให้ความรู้เรื่องแยกขยะส่งขายต่อ สร้างรายได้ชุมชน 

“น้ำ” เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต เป็นทั้งแหล่งสัญจร แหล่งอาหาร และเพื่อการอุปโภคบริโภค แหล่งน้ำจะคงอยู่ได้ หากทุกคนร่วมใจช่วยกันดูแลรักษา ไม่ทิ้งขยะทำลายสมดุลทรัพยากรน้ำ “ตลาดนัดขยะชุมชน

ส่อง 7 แนวทาง รณรงค์ให้ครอบครัวอเมริกันใช้น้ำอย่างประหยัด

การรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดน้ำน่าจะเป็นที่คุ้นเคยกันดี​ แต่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยที่มีการกระตุ้นเตือนรณรงค์ในเรื่องนี้ เนื่องจากในประเทศที่ระบบการประปาดี แค่เปิดก๊อกก็มีน้ำไหลออกมาให้ใช้ ให้ดื่ม หรือให้อาบได้ตามเวลาที่ต้องการในปริมาณที่เพียงพอ ทำให้ผู้คนมักจะละเลย ไม่ค่อยตระหนักในเรื่องของการประหยัดน้ำเท่าที่ควร

อุปกรณ์แยกเกลือแบบพกพา ‘เปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำดื่ม’ใช้งานง่ายแค่กดปุ่ม กำลังผลิต 0.3 ลิตรต่อชั่วโมง

นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สามารถเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เมื่อนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT)  ได้คิดค้นอุปกรณ์แยกเกลือออกจากน้ำทะเล ทำให้สามารถเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำดื่มได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว โดยใช้กระแสไฟในการกลั่นน้ำทะเลจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตัวเครื่องมีน้ำหนักน้อยกว่า 10 กก. และเล็กพอที่จะสามารถใส่ในกระเป๋าเดินทางได้