Tim Hortons นำถังขยะอัจฉริยะ มาใช้แยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล

การลดขยะนับเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ต้องการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพราะขยะเป็นหนึ่งสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น และยังมีส่วนคร่าชีวิตสัตว์เป็นจำนวนมากทุกปี ดังนั้น หลายบริษัทจึงพยายามหาโซลูชั่นที่เหมาะสมกับธุรกิจเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว

Tim Hortons แบรนด์ฟาสต์ฟู้ดส์สัญชาติแคนาดามีความห่วงใยในประเด็นสิ่งแวดล้อม และยังคงหาโซลูชั่นในการรีไซเคิลมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง โดยแบรนด์ได้เริ่มทำโครงการต่างๆที่ยั่งยืนมาใช้ภายในร้านเพื่อลดขยะ เช่น การทดสอบการใช้ถ้วยสำหรับเครื่องดื่มร้อนที่ย่อยสลายได้และสามารถนำไปรีไซเคิลได้ซึ่งพัฒนาร่วมกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่าง WestRock

และล่าสุด ได้นำถังขยะอัจฉริยะ (smart waste bins) มาใช้ในร้านเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถทิ้งขยะบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม โดยถังขยะอัจฉริยะดังกล่าวนำเทคโนโลยีการจดจำรูปภาพ (image recognition) ซึ่งบนหน้าจอของถังขยะจะปรากฏรูปภาพของบรรจุภัณฑ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อช่วยให้ลูกค้ารู้ว่าบรรจุภัณฑ์นั้นๆสามารถนำไปรีไซเคิลได้หรือไม่ หรือต้องนำไปทิ้ง เพื่อให้การแยกแยะขยะเป็นไปอย่างถูกต้อง

ถังขยะอัจฉริยะนี้ได้มีการใส่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้าไปเพื่อช่วยส่งเสริมการทดสอบการใช้ถ้วยชนิดใหม่ที่มีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิลมากถึง 20% ที่พัฒนาร่วมกับ WestRock นั่นเอง

นอกจากนี้ Tim Hortons ยังกำลังคิดค้นโครงการนำร่องที่ร่วมพัฒนากับแพลตฟอร์ม zero waste อย่าง Loop เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (reusable) และนำมาใช้หมุนเวียนได้ (returnable) โดยจะเริ่มนำร่องในวันที่ 1 พฤศจิกายน ใน 5 สาขา สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะใช้ถ้วยเครื่องดื่มและภาชนะอาหารแบบ returnable จะต้องวางมัดจำ 3 ดอลลาร์แคนาดาต่อภาชนะ และสามารถรับเงินคืนเมื่อนำภาชนะมาคืนนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ทางแบรนด์ได้เผยว่าได้นำถังขยะอัจฉริยะดังกล่าวไปใช้ในร้าน Tim Hortons แล้ว 12 สาขา ทั่วประเทศแคนาดา และการดำเนินโครงการนำบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนมาใช้ภายในร้านนั้นยังช่วยให้ Tim Hortons สามารถบรรลุภารกิจในการลดปริมาณขยะใช้ครั้งเดียวได้

Credit : https://www.trendhunter.com/trends/smart-waste-bins

Stay Connected
Latest News