โออาร์ เติม Growth Mindset แนะ 4 วิธีคิด ขับเคลื่อนธุรกิจแบบเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

Published on 23 July 2022 | by SKY

0

“การทำธุรกิจที่ผ่านมา จะเน้นแค่การสร้างผลกำไรของตัวเอง ตามการพัฒนาของระบบทุนนิยม ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องผิด แต่ผลจากการขับเคลื่อนการเติบโตในลักษณะดังกล่าว นำมาซึ่งการแบ่งแยกคนออกเป็นสองกลุ่ม ภายใต้ความเหลื่อมล้ำที่มากขึ้นของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกลุ่มคนที่ร่ำรวย ซึ่งเป็นคนส่วนน้อยของสังคม แต่ถือครองทรัพย์สิน เข้าถึงโอกาส ข้อมูลข่าวสาร การศึกษา สวัสดิการ อินเตอร์เน็ต รวมทั้งใช้ประโยชน์จากทรัพยาการเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเอง เมื่อเทียบกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในสังคมที่ยังคงยากจน และขาดโอกาสในหลายๆ เรื่อง  ประกอบกับยังนำมาซึ่งความเสียหายของสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ รวมทั้งสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป”​

คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชนหรือ โออาร์ กล่าวถึงวิถีการทำธุรกิจในปัจจุบัน ที่ต้องเปลี่ยนจากการเติบโตแบบ Exclusive หรือมองแค่การเติบโตของตัวเอง มาเป็นการนำ Asset ที่มีอยู่ทั้ง Physical และ Digital มาต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถเติบโตร่วมกันได้ และต้องไม่มองแค่ในมิติของการสร้างธุรกิจให้เติบโตเท่านั้น แต่ต้องมองให้ครบทั้งมิติธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  จึงจะเป็นการสร้างให้เกิดการเติบโตได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

​ดังนั้น องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องเปลี่ยนมายด์เซ็ตหรือวิธีคิดในการทำธุรกิจ ที่สร้างให้ทุกคนในระบบนิเวศสามารถเติบโต ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะสุดท้ายแล้ว หากสิ่งแวดล้อมเสียหาย ผู้คนล้มตาย ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตต่อไปได้เช่นเดียวกัน ผ่าน 4 แนวทางต่อไปนี้

 

1. From Product Selling to Value Matching : เปลี่ยนจากทำธุรกิจที่มุ่งมั่นแค่เรื่องของการขายสินค้าและบริการ มาสู่การสร้างแบรนด์ที่สามารถส่งมอบคุณค่าไปสู่ผู้บริโภคได้ เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญมากกว่าแค่ตัวสินค้า แต่ดูไปถึงการได้มาของวัตถุดิบ ความเป็นธรรมในการใช้แรงงานระหว่างการผลิต หรือแม้กระทั่งเมื่อบริโภคเสร็จแล้วจะสามารถจัดการกับแพกเกจจิ้งที่เหลืออยู่อย่างไร

2. From Shareholders to Stakeholders : เปลี่ยนจากการสร้างผลตอบแทนในการทำธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด มาสู่การสร้างความเข้าใจและตอบโจทย์คุณค่าของธุรกิจ ทั้งจากผลิตภัณฑ์​​ บริการ เครื่องมืออุปกรณ์การดำเนินงานต่างๆ สามารถตอบโจทย์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

3.  From ME (Company) to WE (Ecosystem) : เปลี่ยนจากการเติบโตเพียงลำพัง ซึ่งจะทำให้ธุรกิจมองแค่กำไรหรือการเติบโตของตัวเอง มาสู่การยกระดับทั้งระบบนิเวศเพื่อให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปพร้อมกันได้

4. From Profit to Impact : เปลี่ยนมุมมองการทำธุรกิจที่มุ่งสร้างผลกำไรเพียงอย่างเดียว มาสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายสำคัญ  และสอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนผ่านจากการเติบโตแบบต่างคนต่างเติบโต มาสู่การเติบโตร่วมกับผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยโออาร์พร้อมเป็นองค์กรต้นแบบในการเปลี่ยนแนวทางทำธุรกิจแบบ Exclusive มาเป็น Inclusive Growth เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมาใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่บริษัทมีร่วมกันได้  เช่น การเปลี่ยนแนวคิดสถานีบริการ PTT Station จาก Gas Station มาเป็น Community พร้อมเปิดกว้างรับเอสเอ็มอี ชุมชน เกษตรกร สามารถเข้ามาใช้แพลตฟอร์มร่วมกัน หรือแนวคิด Small lot First ในการกระจายหุ้นของโออาร์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด หรือการให้โอกาสผู้ลงทุนในการเป็นเจ้าของสถานีบริการ หรือคาเฟ่อเมซอน ที่สัดส่วนกว่า  80%  เป็นการลงทุนโดยเอสเอ็มอี ขณะที่เป็นของโออาร์ราว 20%   

โดยในปัจจุบัน มีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station 2,080 สาขาทั่วประเทศไทย และจะขยายเพิ่ม 50 แห่ง รวมเป็น ส่วนการขยายการลงทุนต่างประเทศ คาดว่าภายในปีนี้จะไปลงทุนอย่างน้อย 1 ประเทศ จากที่มีอยู่แล้ว 10 ประเทศ โดยตั้งเป้าหมายเป็นลักษณะพาร์ทเนอร์ไม่ใช้เงินลงทุนสูง และตั้งเป้าหมายปี 2030 จะขยายเป็น 100 ประเทศ 

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจ 5 เดือนที่เหลือ โออาร์จะยังคงเดินหน้าการลงทุนเพิ่มเติมคาดว่าจะมีการร่วมมือทั้งธุรกิจบริการ สตาร์ทอัพ คอร์ปอเรท และเอสเอ็มอี ราว 5 รายเป็นขั้นต่ำ โดยที่ผ่านมา 10 ราย ใช้เงินในจำนวนไม่มากจากจำนวนเงินที่วางไว้  5 ปี ที่  9.6 หมื่นล้านบาท ถือว่ายังเหลืออีกเยอะ ซึ่งสิ่งที่ตั้งใจจะลงทุนคือ กลุ่มพลังงานสะอาด เช่น เป็นผู่ให้บริการ เพราะจุดแข็งคือ สถานีบริการน้ำมันจะเป็นจุดชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (อีวีได้ โดยเป้าสิ้นปีนี้ที่ 450 สถานี

นอกจากนี้ โออาร์ได้จัดงาน Inclusive Growth Days empowered by OR ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” หรือ “Empowering All toward Inclusive Growth” อีเวนต์สำคัญที่จะฉายภาพทิศทางใหม่ของการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (Inclusive Growth) ในทุกมิติ ตามแบบฉบับของ โออาร์ จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ที่ ชั้น 22 บางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีที่ https://www.zipeventapp.com/e/Inclusive-Growth-Days

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Back to Top ↑