ผ่ายุทธศาสตร์ 3H’s บทพิสูจน์ “กลุ่มทรู” สู่การคว้าอันดับ 1 มาตรฐาน DJSI 4 ปีต่อเนื่อง

Published on 5 August 2022 | by SKY

0

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)​  คว้าอันดับ 1 DJSI  (Dow Jones Sustainability Indices) ด้วยคะแนนสูงสุด 93 คะแนน สูงที่สุดของโลก จาก​ 10,900 บริษัททั่วโลก พร้อมรักษาแชมป์​ในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม (Industry Leader)​ ต่อเนื่อง​ 4 ปีซ้อน (2018 – 2021) เป็นสถิติใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน ​รวมทั้งคว้าที่ 1 จากเวที​ FTSE4Good 2022 ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งเป็นสมาชิกต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้ว

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ธุรกิจปัจจุบันต้องมียุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนเพื่อรอดพ้นจากความท้าทายรอบด้าน พร้อมสร้างการเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยที่ทำให้​ทรู คว้าตำแหน่งผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลกมาได้ มาจากการขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล (Governance) ภายใต้กรอบ 3Hs ประกอบด้วย

Heart : ความยั่งยืนทางธุรกิจ  โดยเฉพาะศักยภาพในการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความมั่นใจและไว้วางใจให้ผู้ใช้งาน ซึ่งปัจจุบันทรูมี Network Reliability Satisfaction อยู่ที่ 99.8% และให้ความสำคัญด้าน Data Privacy และ Cyber Security เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีให้ประชาชน รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ได้ทั้ง 100%

Health : ความยั่งยืนทางสังคม ด้วยการพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ยุค New Normal ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม TRUE VWORLD เพื่อสนับสนุนการทำงานยุค Mobility รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ การศึกษา การมีสุขภาพที่ดีของผู้คน

Home : ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม กลุ่มทรูวางเป้าหมายเป็นองค์กร Carbon Neutral ในปี 2030 และ Net Zero ในปี 2050 รวมทั้งการลดปริมาณขยะฝังกลบจากการดำเนินงานเป็นศูนย์ ในปี 2030 ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนมิติอื่นๆ​ เช่น การสนับสนุนด้านพลังงานสะอาด การดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ Bio Diversity เป็นต้น

“การอยู่ในเวทีระดับโลกอย่าง DJSI หรือ FTSE4Good เปรียบเสมือนการมี Checklist เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปทุกปี ทำให้เราสามารถปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือได้ทันท่วงที รวมทั้งมีการประเมินองค์กรตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อสามารถรักษาความเป็นผู้นำไว้ได้อย่างต่อเนื่อง” ​

คุณอดิศักดิ์ ประสงค์ทรัพย์​ ผู้อำนวยการบริหารด้านโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรูมีความมุ่งมั่นในการขยายสัญญาณให้ครอบคลุมมาโดตลอด โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและเปราะบาง โดยทรูยังถือเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม รายแรกที่ขยายเครือข่ายได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ผ่านโครงการ ​“True The First Mover and Best User Experience at Hot Spots โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีสัญญาณจากค่ายใดมาก่อน ซึ่งการขยายเครือข่ายจะมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์​ เพื่อสนบับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ด้วย​

ขณะที่การวางเป้าหมายสำคัญในการขยายเครือข่ายการให้บริการอยู่ที่ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดช่องว่าง สร้างความเท่าเทียม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงการรักษาเพื่อมีสุขภาพที่ดี ​รวมถึง​สามารถใช้เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ หรือกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับแต่ละพื้นที่ได้ โดยปัจจุบันทรูมีเครือข่ายสัญญาณครอบคลุมผู้ใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว 98% ของประชากรทั้งประเทศ​ ขณะที่การยกระดับพื้นที่ให้บริการ 5G คาดว่าจะครอบคลุมได้ 99% ภายในสิ้นปีนี้​

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Back to Top ↑