SCG เกณฑ์ขุนพลร่วมกู้ 3 วิกฤตโลก โดยใช้หลัก ESG ในงาน“ SCG ESG Pathway”

ปัญหาโลกร้อน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ความเหลื่อมล้ำของรายได้ กำลังเป็นวิกฤตอย่างรุนแรง ซึ่งการบรรเทาวิกฤตเหล่านี้เริ่มได้จากสิ่งเล็กๆ ใกล้ตัวที่กลับช่วยโลกได้เช่นเดียวกับทฤษฎีผีเสื้อขยับปีก (Butterfly Effect)

ในงาน “ SCG ESG Pathway เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา SCG ได้บอกเล่าเรื่องราวในการกู้ 3 วิกฤตโลกที่ทุกคนสามารถเริ่มทำได้โดยใช้ ESG (Environmental, Social, Governance) กรอบการพัฒนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development ซึ่งมีภาคประชาชนที่เริ่มนำไปใช้โดยเปลี่ยนจากสิ่งเล็กๆ ใกล้ตัวแล้ว เช่น นิว-ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต ที่เปลี่ยนตนเองโดยเลือกซื้อนมขวดแรกหรือขนมปังแถวแรกที่ใกล้หมดอายุก่อน เพื่อช่วยลดขยะอาหารบนชั้นใน Supermarket ส่วน กชกร วรอาคม นักภูมิสถาปนิกที่บอกเล่าการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำด้วยแนวคิดเมืองยืดหยุ่นและออกแบบเมืองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณนิว-ชัยพล จูเลียน พูพาร์ต คนรุ่นใหม่สายกรีน ชีวิตดี ซีโร่ Waste

นอกจากนี้ยังมี ณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน เจ้าของสวนมะพร้าว จ.ราชบุรี นำเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ OpiBreath มาใช้ช่วยยืดอายุการเก็บของมะพร้าวให้สดใหม่ได้นานถึง 60 วัน นอกจากช่วยลดขยะอาหารยังช่วยให้ชุมชนสวนมะพร้าวมีรายได้ เช่นเดียวกับ ด.ช.เสกสรรค์ พรชนันทกุล เล่าถึงปัญหาของถุงนมโรงเรียนหลังจากดื่มหมดก็กลายเป็นขยะส่งกลิ่นรบกวน ซึ่ง วไลลักษณ์ จินต์หิรัญย์กุล นักพัฒนาโปรเจ็กต์จากเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้นำถุงนมมารีไซเคิลเปลี่ยนเป็นเก้าอี้และกระถางต้นไม้สวยๆ ที่นอกจากจะใช้ประโยชน์ได้แล้ว ยังช่วยลดขยะไปในตัว วิโรจน์ คำนนท์ คนรุ่นใหม่จากพื้นที่ตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เล่าถึงภัยแล้งที่ทำให้ป่าชุมชนกลายเป็นสีน้ำตาล เกิดไฟป่าปีละ 100 ครั้ง เมื่อ SCG เข้ามาให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ ทำฝายชะลอน้ำ ป่าก็กลับมาอุดมสมบูรณ์ ชุมชนก็มีอาชีพ มีรายได้

ด.ช. เสกสรรค์ พรชนันทกุล คุณวไลลักษณ์ จินต์หิรัณย์กุล นักพัฒนาโปรเจกต์ที่เปลี่ยนถุงนมใช้แล้วเป็นเก้าอี้พลาสติกรีไซเคิล

สำหรับภาคธุรกิจอย่างเอสซีจี รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี นำทัพผู้บริหารร่วมประกาศความมุ่งมั่นในวาระก้าวขึ้นสู่ปีที่ 109 ยกระดับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่แนวทาง ESG 4 Plus ได้แก่
“1.มุ่ง Net Zero ปี 2050 2.Go Green 3.Lean เหลื่อมล้ำ 4.ย้ำร่วมมือ Plus เป็นธรรม โปร่งใส” โดยรุ่งโรจน์ได้เล่าถึงภารกิจหลักเอสซีจีนับต่อจากนี้ คือการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050 ด้วยการปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำ ระดมปลูกต้นไม้ 3 ล้านไร่ ต่อยอดสร้าง 130,000 ฝาย ลดสังคมเหลื่อมล้ำ ตั้งเป้าสร้างอาชีพที่ตลาดต้องการ 20,000 คน พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วน ภายใต้การดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

กชกร วรอาคม นักภูมิสถาปนิก

ส่วน ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี เล่าถึงธุรกิจใหม่ SCG Cleanergy จะเป็นหัวหอกด้านธุรกิจพลังงานสะอาดทั้งแสงอาทิตย์และ ยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การบริหารกลาง เอสซีจี กล่าวถึงการพัฒนา Innovative People และเร่งทำ Open Innovation และลงทุนอย่างต่อเนื่องใน Deeptech และ Startups เพื่อสร้างนวัตกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การสร้างวัสดุคุณภาพสูงเพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการดูดกลับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์

ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี

นิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี และ ชนะ ภูมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กล่าวถึงการเพิ่มนวัตกรรมรักษ์โลกภายใต้ฉลาก SCG Green Choice เป็น 2 เท่า ภายในปี 2030 ที่ปัจจุบันมีนวัตกรรม “ปูนไฮบริดซีเมนต์” ที่สามารถลดโลกร้อนได้ถึงปีละ 6 แสนตัน และยังเสริมทัพด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานก่อสร้างทั้ง 3D Printing , Drone และ BIM ช่วยลดเวลา ลดของเหลือทิ้งในไซต์งานอีกด้วย

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวถึงแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ “SCG Green Polymer” นวัตกรรมพอลิเมอร์ที่ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดโลกร้อน ตอบโจทย์ธุรกิจและลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการผลิต 200,000 ตันภายในปี 2025
วิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอสซีจีพี กล่าวถึงการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่จะต้องนำกลับมารีไซเคิล ใช้ซ้ำ หรือย่อยสลายได้ 100% ในปี 2050

วิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอสซีจีพี เล่าถึงภารกิจการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่จะต้องนำกลับมารีไซเคิล ใช้ซ้ำ หรือย่อยสลายได้ 100% ในปี 2050

ทั้งนี้หมดนี้คือก้าวสำคัญในปีที่ 109 ของ SCG สู่วิถีแห่งความยั่งยืนด้วย ESG 4 Plus ที่ร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้วิกฤตโลกและส่งต่อความยั่งยืนให้คนรุ่นหลังต่อไป

 

Stay Connected
Latest News

“ทีมเหยี่ยวไฟพร้อมลุยสู้ไฟป่าหน้าแล้ง รักษาผืนป่า ลดฝุ่นควันเพื่อคนไทย” นิสสันร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า  นำทีมให้ยืมกระบะนิสสันนาวาราสนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟช่วงฤดูแล้ง